Polskie godłolibrus
Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

Festiwal Nauki

Od roku szkolnego 2009/2010 grupa nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych organizuje w naszym gimnazjum Festiwal Nauki duże całoroczne przedsięwzięcie, mające na celu poszerzenie wiedzy i rozwój zainteresowań uczniów naukami ścisłymi. Poza naszym gimnazjum współorganizatorem Festiwalu jest Fundacja Edukacja-Rozwój-Środowisko z Bolechowic.

W ramach tego projektu przez wiele miesięcy odbywają się popołudniowe zajęcia dodatkowe dla uczniów. Nasi gimnazjaliści poznają wtedy wiele nowych, ciekawych zagadnień z dziedziny nauk ścisłych, rozwiązują skomplikowane zadania i problemy oraz przygotowują pokazy i doświadczenia. Mogą oni zaprezentować je później w czasie Finału Festiwalu Nauki, który ma miejsce zazwyczaj pod koniec roku szkolnego. Oprócz zajęć odbywających się na terenie szkoły zaangażowani uczniowie biorą także udział w wycieczkach fakultatywnych, podczas których stykają się z prawdziwą nauką przez duże.

Wspomniany już Finał Festiwalu Nauki to prawdziwe szkolne święto. Sale lekcyjne zostają wówczas przekształcone w stanowiska naukowe, a zamiast tradycyjnych planowych lekcji, mają miejsce pokazy i zajęcia, w których uczestniczą wszystkie klasy. Np. podczas Finału w maju 2011r. można było odbyć wirtualną podróż do Indii, sterować kolejką za pomocą fal mózgowych, zagrać w algorytmiczną grę planszową, opracowaną przez uczniów na zajęciach Koła Informatycznego, własnoręcznie wyodrębnić DNA ze szczypiorku lub dowiedzieć się wielu zaskakujących rzeczy o naszym codziennym pożywieniu. Część zajęć prowadzili sami uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli, pozostałe natomiast przeprowadzili zaproszeni goście rodzice uczniów oraz pracownicy naukowi z AGH i UJ w Krakowie.

We wszystkich działaniach w ramach Festiwalu Nauki młodzież uczestniczy bezpłatnie dzięki środkom finansowym pochodzącym ze wspomnianej już Fundacji Edukacja-Rozwój-Środowisko. Oprócz tego zaangażowani w projekt nauczyciele pozyskują sponsorów i mogą zawsze liczyć na pomoc ze strony rodziców.

Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie Festiwalem Nauki wśród uczniów, wszystko wskazuje na to, że stał się on powoli stałym rokrocznie organizowanym przedsięwzięciem naszego gimnazjum.