Polskie godłolibrus
Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

Projekt: Uczeń Online

Projekt Uczeń Online realizowany był w latach 2010 -2013. Jego pomysłodawcą i koordynatorem była firma SuperMemo World. Był on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany do 1000 uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Miał na celu rozwijanie ich umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych.

Nasze gimnazjum zostało zakwalifikowane do udziału w tym projekcie jako jedna z 50 szkół w całej Polsce. W jego ramach uczniowie uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach koła matematyczno-fizycznego. Mieli na nich możliwość rozwijania swoich indywidualnych zainteresowań, kreatywnej pracy w grupie, praktycznego zastosowania swojej wiedzy oraz nabywania umiejętności posługiwania się nowoczesną technologią komputerową. Od grudnia 2010 r. w zajęciach koła brało udział 13 uczniów. Opiekę naukową nad nimi sprawowała nauczycielka matematyki p. Anna Ochel.

Udział uczniów w projekcie wiązał się z wieloma atrakcjami. Ci najbardziej aktywni mogli uczestniczyć w zajęciach wyjazdowych na najlepszych polskich wyższych uczelniach oraz w kilkudniowych obozach naukowych, na których nawiązywali kontakty z uzdolnionymi matematycznie kolegami i koleżankami z całej Polski.