Polskie godłolibrus
Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

Projekt Comenius 2008 - 2010

W latach 2008-2010 realizowaliśmy międzynarodowy projekt w ramach Programu Comenius. Nosił on nazwę: E-lerning i narzędzia sieciowe jako środki służące polepszaniu wyników nauczania oraz nawiązaniu międzynarodowej współpracy i miał charakter informatyczno-językowy, dlatego w jego realizację zaangażowani byli przede wszystkim nauczyciele informatyki, matematyki i języków obcych. Środki finansowe potrzebne do zorganizowania zaplanowanych w projekcie przedsięwzięć pochodziły z Programu Comenius oraz z Gminy Zabierzów.

Oprócz naszego gimnazjum w projekcie uczestniczyło osiem szkół z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Koordynatorem była szkoła włoska, a pozostałe szkoły partnerskie pochodziły z Grecji, Portugalii, Niemiec, Bułgarii, Szwecji, Hiszpanii i Rumunii. Kontakt pomiędzy partnerami odbywał się poprzez platformy edukacyjne oraz blogi, a także podczas bezpośrednich spotkań i wymian organizowanych przez poszczególne kraje.

Celem projektu było wzbogacenie i upowszechnienie wiedzy w na temat wykorzystania nowoczesnej technologii komputerowej w procesie nauczania /uczenia się oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie wśród uczniów i nauczycieli z różnych szkół europejskich. Komunikacja pomiędzy stronami odbywała się w języku angielskim, ponieważ drugim bardzo ważnym celem projektu było doskonalenie umiejętności posługiwania się tym językiem.

Podczas dwóch lat realizacji projektu uczniowie z Gimnazjum w Zabierzowie uczestniczyli w czterech wymianach międzynarodowych. Jedna z wymian miała miejsce w samym Zabierzowie, a pozostałe odbyły się w Szwecji, Włoszech i Niemczech. Uczniowie mieszkali w domach rodzinnych swoich zagranicznych partnerów, poznawali szkoły i swoich rówieśników w innych krajach oraz uczestniczyli w bogatym programie kulturalno-naukowym przygotowywanym przez szkoły goszczące. Program ten był zawsze pełen atrakcji i stwarzał młodzieży możliwość zapoznania się z kulturą i historią danego kraju. Miało to wielkie znaczenie poznawcze i wychowawcze, ponieważ uczniowie uczyli się tolerancji i otwarcia na inne kultury. Drugim korzystnym aspektem wymian było posługiwanie się językiem angielskim. Przez cały czas trwania programu, ale zwłaszcza podczas wymian, uczniowie i nauczyciele porozumiewali się wzajemnie w tym właśnie języku.

Agencja Narodowa Programu Comenius wyróżniła nasz projekt i nadała mu status dobrej praktyki.