Polskie godłolibrus
Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

Projekt Comenius 2011 - 2013

Projekt Comenius 2011-2013

We wrześniu 2011r. nasze gimnazjum przystąpiło do realizacji kolejnego, drugiego już projektu Comenius.  Nosił on tytuł: „Modele kultury narodowej w krajach Unii Europejskiej – co nas jednoczy, a co różni”. Dotyczył kultury w szerokim rozumieniu – poczynając od aspektów historycznych i geograficznych uczestniczących w nim państw, aż po różne dziedziny sztuki, tradycje i obyczajowość. W projekcie uczestniczyły szkoły z Turcji, Niemiec, Anglii, Estonii i Francji oraz oczywiście nasze gimnazjum. Wspólnym językiem projektu był język angielski, ale w miarę możliwości wykorzystywany był także język niemiecki, co przyczyniło się do podniesienia umiejętności posługiwania się językami obcymi wśród uczniów i nauczycieli. 

 

Najważniejszym celem projektu było przełamywanie barier kulturowych i integracja międzynarodowa. Jego osiągnięciu służyło uczestnictwo młodzieży w wymianach międzynarodowych i stałe kontaktowanie się ze sobą za pośrednictwem Internetu i multimediów. Powstała także strona internetowa projektu http://new-twinspace.etwinning.net/web/p68778/welcome  oraz blog projektu http://comenius.hawes-side.net/, gdzie można prześledzić kolejne etapy i wydarzenia związane z jego realizacją. Projekt realizowany był przez dwa lata. W tym okresie odbyło się sześć spotkań projektowych w każdym z uczestniczących krajów.

 

Turcja - I spotkanie projektowe

 

Odbyło się ono jesienią 2011r. i miało charakter organizacyjny. Uczestniczyli w nim sami nauczyciele koordynujący projekt. Podczas spotkania zaplanowano kolejne przedsięwzięcia projektowe i ustalone zostały terminy wymian młodzieżowych.

 

 

Wielka Brytania – II spotkanie projektowe

 

Kolejne spotkanie odbyło się w Blackpool w Wielkiej Brytanii. Uczestniczyły w nim tylko dwie nauczycielki i trzy uczennice, ponieważ uczniowie z angielskiej szkoły byli znacznie młodsi od naszych i nie była zaplanowana w związku z tym typowa wymiana międzyszkolna.

 

PM Blackpool, Great Britain

http://photopeach.com/album/142tc95

 

Estonia – III spotkanie projektowe

 

Dopiero w maju 2011 r. doszło do pierwszej wymiany uczniowskiej. Stroną goszczącą była szkoła Veeriku School w Tartu – drugim co do wielkości mieście Estonii. Z naszej strony uczestniczyło w niej 12 uczniów i 3 nauczycieli, oprócz tego w wymianie brali też udział gimnazjaliści z Berlina.  Trzecie spotkanie projektowe przebiegało pod hasłem podobieństw i różnic w sztuce kulinarnej poszczególnych krajów. Uczniowie musieli też wykonać i przedstawić prezentacje na temat stylu życia młodzieży we własnym kraju, oparte na przeprowadzonych wcześniej ankietach wśród swoich rówieśników. Uczniowie zadawali w nich pytania dot. życia szkolnego, rodzinnego, zainteresowań, stosunku do sportu, itp.

 

PM Tartu, Estonia

http://photopeach.com/album/9t8i4g

 

Niemcy – IV spotkanie projektowe

 

Czwarte spotkanie odbyło się w Berlinie w listopadzie 2012 r. Szkołą goszczącą było Fichtenberg Gymnasium. W wymianie uczestniczyło 10 naszych uczniów, a ponadto uczniowie z Estonii i Turcji. Program pobytu w Berlinie zawierał wiele atrakcji. Uczniowie byli obecni na lekcjach w niemieckiej szkole, mogli je obserwować i porównywać z nauką w szkołach polskich. Brali też udział w zajęciach warsztatowych, na których nauczyli się między innymi, jak wykonać turecką mozaikę lub estońską wyplataną bransoletkę, dowiedzieli się także, w jaki sposób Anglicy obchodzą swoje popularne święto Bonfire Night. Mieli zarazem możliwość doskonalenia swoich umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i niemieckim. Kulminacyjnym punktem programu był koncert wieczorny, podczas którego każdy z krajów zaprezentował jakiś program artystyczny związany z własną kulturą. Oczywiście - jak to zazwyczaj bywa podczas wymian międzynarodowych, uczniowie mieszkali w domach swoich rówieśników i zawsze spotykali się z gościnnym i serdecznym przyjęciem. Dzięki temu mieli okazję poznać kulturę i obyczaje życia codziennego swoich gospodarzy.

 

PM Berlin, Germany

https://www.youtube.com/watch?v=6ofnYMDV9qE

https://vimeo.com/53756254

https://vimeo.com/53787008

 

Polska – V spotkanie projektowe

 

Następnym etapem realizowanego projektu było spotkanie projektowe w Zabierzowie. Miało ono miejsce w dniach  20 - 24 maja 2013 r. Przed naszą szkołą stanęło niełatwe zadanie i wielkie wyzwanie. Gościliśmy liczną grupę, bo aż 25 uczniów i 20 nauczycieli z krajów partnerskich tj. z Anglii, Francji, Niemiec, Estonii i Turcji.

Bogaty i zróżnicowany program spotkania przewidywał liczne atrakcje turystyczne połączone z poznawaniem polskiej historii. Służyły temu wycieczki z przewodnikiem po Krakowie oraz do Wieliczki i Oświęcimia. Szczególnie udanym przedsięwzięciem była impreza pod hasłem Olimpiada Comeniusa Zabierzów 2013 przygotowana i prowadzona przez uczniów z klas językowych. Wzorem prawdziwych ceremonii otwarcia olimpiad, rozgrywki sportowe zostały poprzedzone programem artystycznym przygotowanym przez gospodarzy i gości. Uczniowie polscy zaprezentowali udramatyzowaną krótką historię olimpiad sportowych oraz przedstawienie kabaretowe w języku angielskim pt.” Legenda o Smoku Wawelskim”. Goście z Estonii i Turcji pokazali na scenie swe tańce narodowe, a młodzież niemiecka wraz z polską zaśpiewały „Ode an die Freude” czyli hymn Unii Europejskiej w wersji oryginalnej. Nie zabrakło też parady z flagami oraz znicza olimpijskiego czyli pięciu rac rozpalonych na szczycie okazałego tortu z kolorowymi obręczami olimpijskimi. Do punktów szczególnie docenionych przez młodzież zza granicy należała dyskoteka z udziałem animatorki wraz z poczęstunkiem przygotowanym przez rodziny goszczące, jak również gra terenowa przeprowadzona na terenie Rynku Głównego i okolic.

 

PM Zabierzow, Poland

https://www.youtube.com/watch?v=u_Qcqg6kBuM

https://www.youtube.com/watch?v=XHMDWkSOhvE

http://photopeach.com/album/16twfwc?ref=more

https://vimeo.com/65472787

 

Francja - VI spotkanie projektowe

 

W czerwcu 2013r. odbyło się ostanie spotkanie, które miało na celu podsumowanie efektów i ocenę stopnia realizacji celów projektu. Wzięli w nim udział sami nauczyciele ze wszystkich uczestniczących krajów. Tam też nastąpiło oficjalnie zamknięcie projektu.

 

Dwuletnia praca projektowa i wzajemne spotkania pozostawiły w każdym uczestniku niezatarte ślady. Większa wiedza o sobie nawzajem – o tym co narody dzieli, lecz przede wszystkim łączy. Pełniejsza świadomość i docenienie swej kulturowej i narodowej tożsamości, a zarazem większa tolerancja i poszanowanie dla innych kultur i narodów. Przełamane bariery nie tylko językowe, lepsza umiejętność komunikacji w języku angielskim. Wspomnienia z odwiedzonych miejsc i chęć powrotu do nich. A na koniec to, co najcenniejsze – nawiązane znajomości i przyjaźnie - być może na całe życie.