Polskie godłolibrus
Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

Rada pedagogiczna

W roku szkolnym 2017/2018 kadra nauczycielska gimnazjum liczy 37 osób

Baniak Dorota nauczyciel matematyki i informatyki

Barcik Agata nauczyciel geografii

Brudkiewicz Anna nauczyciel języka angielskiego

Czapla Monika wychowawca świetlicy

Czopek Lucyna nauczyciel języka polskiego

Dela Katarzyna nauczyciel biblioteki

Drogosz Beata nauczyciel języka niemieckiego

Fila-Bielak Agnieszka nauczyciel historii i WOS-u

Frączek Monika nauczyciel języka polskiego

Górak Damian nauczyciel języka angielskiego

Jaronik Beata wicedyrektor, nauczyciel biologii

Kęder Beata wicedyrektor, nauczyciel historii i WOS-u

Klisiewicz-Mika Jagoda nauczyciel matematyki i fizyki

Kodura Klaudia nauczyciel biologii

Korzonek Anna pedagog, doradca zawodowy

Koźbiał Anna  nauczyciel religii

Krupa Lucyna nauczyciel chemii i informatyki

Kuska Barbara nauczyciel biologii, doradca zawodowy

Łuszczek Łukasz nauczyciel wychowania fizycznego

Mikrut Anna nauczyciel chemii i matematyki

Ochel Anna nauczyciel matematyki

Otrębska Violetta nauczyciel wychowania fizycznego

Patykiewicz-Ryzner Urszula nauczyciel języka angielskiego

Pędrys Renata nauczyciel języka angielskiego

Piekarska Cecylia nauczyciel języka angielskiego

Płonka Dariusz nauczyciel religii

Popieluch Katarzyna nauczyciel języka niemieckiego

Pruszczak Joanna nauczyciel języka polskiego i muzyki

Roślewska Elżbieta pedagog szkolny

Sierant Dominik nauczyciel języka polskiego

Sternak Anna nauczyciel plastyki

Ślizowski Mateusz nauczyciel geografii

Tenerowicz Joanna nauczyciel historii i WOS'u

Wardęga Ewa nauczyciel języka niemieckiego

Wróbel Grzegorz nauczyciel informatyki, EDB, zajęć technicznych

Zakrzewski Ryszard nauczyciel wychowania fizycznego

Zaprzelski Marek nauczyciel fizyki