Polskie godłolibrus
Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

Rada pedagogiczna

W bieżącym roku szkolnym kadra nauczycielska naszego gimnazjum liczy 36 osób:

Baniak Dorota nauczyciel matematyki i informatyki

Barcik Agata wicedyrektor, nauczyciel geografii

Brudkiewicz Anna nauczyciel języka angielskiego

Czapla Monika nauczyciel świetlicy

Czopek Lucyna nauczyciel języka polskiego

Dela Katarzyna nauczyciel biblioteki

Drogosz Beata nauczyciel języka niemieckiego

Fila-Bielak Agnieszka nauczyciel historii

Frączek Monika nauczyciel języka polskiego

Górak Damian nauczyciel języka angielskiego

Jaronik Beata wicedyrektor, nauczyciel biologii

Kęder Beata dyrektor, nauczyciel historii i WOS'u

Klisiewicz-Mika Jagoda nauczyciel matematyki

Korzonek Anna pedagog, doradca zawodowy

Krupa Lucyna nauczyciel chemii i informatyki

Kuska Barbara nauczyciel biologii, doradca zawodowy

Ks. Jobda Krzysztof nauczyciel religii

Mikrut Anna nauczyciel chemii i matematyki

Ochel Anna nauczyciel matematyki

Otrębska Violetta nauczyciel wychowania fizycznego

Patykiewicz-Ryzner Urszula nauczyciel języka angielskiego

Pędrys Renata nauczyciel języka angielskiego

Piekarska Cecylia nauczyciel języka angielskiego

Płonka Dariusz nauczyciel religii

Popieluch Katarzyna nauczyciel języka niemieckiego

Pruszczak Joanna nauczyciel języka polskiego

Roślewska Elżbieta pedagog szkolny

Sierant Dominik nauczyciel języka polskiego

Sternak Anna nauczyciel plastyki i świetlicy

Ślizowski Mateusz nauczyciel geografii

Tenerowicz Joanna nauczyciel historii i WOS'u

Wardęga Ewa nauczyciel języka niemieckiego

Wróbel Grzegorz nauczyciel informatyki, EDB, zajęć technicznych

Zakrzewski Ryszard nauczyciel wychowania fizycznego

Zakrzewska Agnieszka nauczyciel wychowania fizycznego

Zaprzelski Marek nauczyciel fizyki