Polskie godłolibrus
Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami

Zapraszamy wszystkich rodziców na pierwsze w tym roku szkolnym zebrania.

Odbędą się one dnia 9 września 2015 r. (środa) według następującego porządku:

17:15 - 17:30 - spotkanie dyrektora i wicedyrektorów z rodzicami klas I (jadalnia)

17:30 - 17:45spotkanie pedagoga z rodzicami klas I (jadalnia)

17:45 - 18:00 - spotkanie nauczycieli WDŹ z rodzicami klas I (jadalnia)

17.30 - 20.00 indywidualne konsultacje z nauczycielami przedmiotów w świetlicy szkolnej

18.00 - spotkania rodziców z wychowawcami w wyznaczonych salach

19.15 - zebranie Rady Rodziców (sala 19)