Polskie godłolibrus
Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

CIESZYMY SIĘ BARDZO! NASZE GIMNAZJUM OTRZYMAŁO TYTUŁ LIDERA PROJEKTU „SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”.

CIESZYMY SIĘ BARDZO! NASZE GIMNAZJUM OTRZYMAŁO TYTUŁ  LIDERA PROJEKTU „SZKOŁA PROMUJĄCA   BEZPIECZEŃSTWO”.

Szkoła, obok domu rodzinnego, jest środowiskiem wychowawczym, które w bezpieczny sposób wywiera wpływ na rozwój dziecka . Od początku istnienia naszego Gimnazjum priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo naszych uczniów. Młodzież gimnazjalna jest w najtrudniejszym okresie rozwoju człowieka. Młodzi ludzie szukają swojej drogi w życiu, swojej tożsamości, podejmują ryzykowne zachowania, a tym samym narażają się na  niebezpieczeństwa jakie niesie współczesny świat.  Szkoła musi we współpracy z rodzicami czuwać nad bezpiecznym rozwojem naszej młodzieży. Podejmujemy szeroką gamę działań, aby wypełnić to zadanie. W naszym Gimnazjum organizowane są warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów, dotyczące szerokiego spektrum tematów związanych z funkcjonowaniem we współczesnym świecie np. jak być asertywnym, profilaktyka związana z substancjami psychoaktywnymi, alkoholem i nikotyną, bezpieczny Internet, jak sobie radzić z agresją, itp. Odbywają się spotkania ze specjalistami (policja, lekarz, psycholog, specjaliści profilaktyki). Dbamy wszyscy o pozytywną atmosferę w szkole, o podmiotowe traktowanie ucznia, jego rozwój indywidualny i pracę zespołową. To wszystko wpływa na dobrą komunikację w naszej placówce i przyczynia się do poczucia bezpieczeństwa.

  Jak to było?

    W roku 2007 nasze Gimnazjum przystąpiło do projektu organizowanego przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Dzięki naszej pracy otrzymaliśmy certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” na lata 2007-2009. Dzięki naszym działaniom  , współpracą z rodzicami, Organizacjami, Samorządem Gminy, Placówkami wsparcia młodzieży w roku 2009 przedłużyliśmy certyfikat na lata 2009-2014. W roku 2015 podjęliśmy starania  aby otrzymać tytuł Lidera Projektu. Napisaliśmy sprawozdanie z realizacji zadań za rok szkolny 2014/2015, skonstruowaliśmy „Zintegrowany Plan Działania” na rok 2015/2016. Staraliśmy angażować jak najszerszą grupę osób do współpracy. Wszystkie działania zmierzały do jednego nadrzędnego celu: zagwarantowania naszym uczniom wszechstronnego rozwoju i bezpieczeństwa.  Nasza praca się nie kończy wraz z otrzymanie Lidera. Ten tytuł zobowiązuje nas do jeszcze większego wysiłku.

              Koordynator Projektu w Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

                                                    Elżbieta Roślewska