Polskie godłolibrus
Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

Regulamin dyskotek

Regulamin uczestnictwa w dyskotekach w Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

  1. Wejście na dyskotekę do 30 minut od jej rozpoczęcia.

  2. Przy drzwiach wejściowych do holu Matejki nauczyciel sprawdza wchdzących uczniów (zmiana obuwia).

  3. Do pomieszczenia gdzie odbywa się dyskoteka wchodzimy bez plecaków, torebek, własnych artykułów spożywczych (szczególnie napojów).

  4. W czasie dyskoteki drzwi do holu przy szatniach i drzwi zewnętrzne są zamknięte na klucz i dyżuruje tam nauczyciel.

  5. Wcześniejsze wyjście z dyskoteki może odbyć się tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców, bez prawa powrotu na dyskotekę w tym dniu.

  6. Dopuszczalne jest tylko uchylanie okien na korytarzu.

  7. Osoby łamiące regulamin szkoły nie mają prawa uczestnictwa w dyskotekach (upomnienie wychowawcy 1 miesiąc, nagana dyrektora 5 miesięcy).

  8. Uczniowie za niewłaściwe zachowanie podczas dyskoteki podlegają karom regulaminowym.

  9. Przebywanie na terenie Gimnazjum poza salą dyskotekową (np. dziedziniec, korytarze) uczniów oraz osób spoza szkoły jest zabronione.

                                          Dyrektor Gimnazjum w Zabierzowie
                                                                     /-/
                                                            Beata Kęder