Polskie godłolibrus
Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

Terminy konsultacji

Terminy dyżurów nauczycieli w roku szkolnym 2017/18

Lp

Nazwisko, imię nauczyciela

Termin i miejsce  konsultacji

1

Baniak Dorota

czwartek 13:30 – 14:15

 sala nr 1/pokój nauczycielski

2

Barcik Agata

środa 14:15 – 16:10

 świetlica szkolna

3

Brudkiewicz Anna

czwartek 8:00 – 8:45

 sala nr 16/gabinet j. obcych

4

Czapla Monika

 świetlica szkolna

5

Czopek Lucyna

wtorek 15:05 – 15:45

 sala nr 11

6

Dela Katarzyna

w godzinach pracy biblioteki

 biblioteka szkolna

7

Drogosz Beata

piątek 13:30 – 14:15

 sala nr 14

8

Fila-Bielak Agnieszka

środa 16:00 – 16:45

 sala nr 2/biblioteka

9

Frączek Monika

środa 15:20 – 16:05

 sala nr 12

10

Górak Damian

środa 14:25 – 15:10

 biblioteka/pokój nauczycielski

11

Jaronik Beata

środa 14:00 – 16:00

 gabinet wicedyrektora

12

Kęder Beata

środa 14:00 – 15:00

 gabinet dyrektora

13

Klisiewicz-Mika Jagoda

czwartek 15.10 – 15:55

 sala nr 7

14

Korzonek Anna

wg harmonogramu pracy pedagoga/doradcy zawodowego

15

Koźbiał Anna

środa 15:20 – 16:05

 sala nr 6

16

Krupa Lucyna

wtorek 14:25 – 15:10

 gabinet chemiczny

17

Kuska Barbara

środa 14:15 – 15:00

 gabinet SZOK

18

Łuszczek Łukasz

poniedziałek 15:10 – 16:00

 hala sportowa

19

Mikrut Anna

środa 15:20 – 16:05

 gabinet chemiczny

20

Ochel Anna

wtorek 15.10 – 15:55

 sala nr 13

21

Otrębska Violetta

wtorek 15.10 – 15:55

 hala sportowa

22

Patykiewicz-Ryzner Urszula

poniedziałek 14:15 – 15:00

 sala nr 5

23

Pędrys Renata

środa  14:25 – 15:10

 sala nr 16/gabinet j. obcych

24

Piekarska Cecylia

czwartek 15:10 – 15:55

 pokój nauczycielski

25

Płonka Dariusz

wtorek 11:40 – 12:25

 pokój nauczycielski          

26

Popieluch Katarzyna

środa 15:10 – 15:55

 sala nr 5

27

Pruszczak Joanna

czwartek 8:00 – 8:45

 sala nr 4

28

Roślewska Elżbieta

wg harmonogramu pracy pedagoga

29

Sierant Dominik

czwartek 8:00 – 9:35

 gabinet na II piętrze (maski)

30

Sternak Anna

poniedziałek 8:50 – 9:35

 pokój nauczycielski

31

Ślizowski Mateusz

   poniedziałek 8:50 – 9:35

 świetlica szkolna

32

Tenerowicz Joanna

poniedziałek 15:10 – 15:55

 gabinet historyczny

33

Wardęga Ewa

wtorek 14:25 – 15:10

 sala 17/gabinet j. obcych

34

Wróbel Grzegorz

środa 8:00 – 8:45

 sala nr 10

35

Zakrzewski Ryszard

wtorek 13:30 – 14:15

 hala sportowa

36

Zaprzelski Marek

poniedziałek 15:20 – 16:05

 sala nr 6

W indywidualnych przypadkach uczeń ma możliwość przyjść na konsultacje w terminie dla niego dogodnym i ustalonym wcześniej z nauczycielem predmiotu.

Uczeń ma możliwość skorzystać z pomocy innego nauczyciela tego samego przedmiotu.