Polskie godłolibrus
Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

Ważna informacja dla rodziców i uczniów przyszłorocznych klas siódmych.

Ważna informacja dla rodziców i uczniów przyszłorocznych klas siódmych.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Uchwały Rady Gminy Zabierzów z dnia 31.03.2017r. nasze Gimnazjum im. Jana Matejki zostanie z dniem 1 września 2017r. włączone do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie. W związku z tym zgodnie z założeniami nowej reformy edukacji nie będzie już naboru do klas pierwszych gimnazjum.

Pragniemy również poinformować, że w przyszłorocznych klasach siódmych Szkoły Podstawowej w Zabierzowie planowane jest wprowadzenie następujących innowacji pedagogicznych:

  • „MATEMATYKA  INTERaktywnie dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej”, autorstwa mgr Anny Ochel. Innowacja ta będzie realizowana w każdym roku nauki na jednej dodatkowej lekcji matematyki w tygodniu, która odbywać  się będzie w sali komputerowej.
  • „CZYTAM I PISZĘ W JĘZYKACH OBCYCH - innowacja pedagogiczna z języków angielskiego i niemieckiego dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej”, autorstwa mgr Renaty Pędrys i mgr Ewy Wardęgi. Uczniowie w klasie z tą innowacją będą mieli po jednej dodatkowej godzinie języka angielskiego i niemieckiego w tygodniu.
  • „FILM, TEATR I POGRANICZA KULTURY AUDIOWIZUALNEJ” autorstwa mgr Dominika Sieranta. Innowacja ta będzie również realizowana w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej, podczas dwóch dodatkowych lekcji języka polskiego w tygodniu.

 

Decyzja, do której z klas zostanie przydzielona dana innowacja, nie została jeszcze podjęta. Poinformujemy o tym w późniejszym terminie.