Polskie godłolibrus
Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO

SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO

W ramach realizacji Programu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” zaprosiliśmy przedstawicieli policji z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie na przeprowadzenie warsztatów dla uczniów naszej szkoły na temat zagrożeń jakie niesie internet. Drugim omawianym tematem były narkotyki. Uczniowie dzięki warsztatom zdobyli wiedzę na temat cyberprzemocy i możliwym skutkom tego zjawiska. Dowiedzieli się o mitach i prawdzie związanej ze środkami psychotropowymi. Zapoznali się z odpowiedzialnością karną nieletnich dotyczącą tematu. Problemy te są omawiane także na godzinach wychowawczych w klasach ale dzięki zajęciom z policją młodzi ludzie zdobywają wiedzę od specjalistów w temacie, co jest bardzo ważne dla młodzieży w okresie adolescencji.