Polskie godłolibrus
Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

DNI EKOLOGICZNEGO GIMNAZJUM

DNI  EKOLOGICZNEGO  GIMNAZJUM

W ramach działań wychowawczo-dydaktycznych prowadzonych pod hasłem EKO GIMNAZJUM w dniach 31 maja do 2 czerwca uczniowie naszej szkoły zaprezentowali efekty kilku ciekawych przedsięwzięć  i projektów.

Pod kierunkiem nauczycieli chemii pań Anny Mikrut i Lucyny Krupy uczniowie klas drugich wyemitowali w szkolnym radiu własną audycję na temat segregowania odpadów oraz przeprowadzili konkurs na temat  smogu, oszczędzania wody i energii oraz innych eko-zagadnień. Uczniowie klas pierwszych i drugich urządzili ekspozycję plakatów i prac plastycznych przedstawiających zjawisko smogu – jego przyczyny i skutki oraz uświadamiających jak życiowo ważne dla nas wszystkich – społeczności szkolnej,  lokalnej, wreszcie całego regionu i kraju - jest przeciwdziałanie zatruciu powietrza i  skażeniu środowiska.  

Nawiązano też kontakt z osobami z Zabierzowskiego  Alarmu Smogowego, które dostarczyły ulotki edukacyjne i  użyczyły maski przeciwpyłowe. https://www.facebook.com/ZabierzowskiAlarmSmogowy/

Uczniowie uczestniczący w zajęciach GIMZA CLUB  realizowanego z funduszy projektu ENGLISH TEACHING koordynowanego przez panią Renatę Pędrys przedstawili autorski spektakl pt.” HOW TO KILL WAWELSKI SMOG?” Scenariusz w języku angielskim będący współczesną trawestacją znanej krakowskiej legendy powstał we współpracy uczniów klas językowych  I A i II A  z pomysłodawczynią i reżyserką  eko-spektaklu  nauczycielką języka angielskiego Anną Brudkiewicz . Scenografia, rekwizyty i kostiumy zostały zaprojektowane i wykonane przez kreatywną młodzież  z  GIMZA CLUB.

Oprócz doskonalenia sprawności językowych i ćwiczenia umiejętności aktorskich,  uczniowie motywowani  byli do indywidualnej ekspresji,  jak również do pracy zespołowej, dzięki której stworzyli coś własnego, oryginalnego i dającego satysfakcję.

Celem ekodramy  o SMOGU WAWELSKIM jest zachęta do niepozostawania biernym i obojętnym na problemy ochrony środowiska naturalnego. Promuje ona podjęcie konkretnych działań mogących poprawić jakość powietrza takich jak: zainstalowanie nowoczesnych eko -pieców, niespalanie taniego węgla złej jakości tzw. miału i flotu, niepalenie  i segregowanie śmieci, korzystanie ze środków transportu publicznego, prowadzenie działań edukujących społeczeństwo.  Przede wszystkim zaś podkreśla znaczenie  współpracy wszystkich obywateli w zwalczaniu śmiertelnego zagrożenia jakim jest smog, gdyż tylko będąc świadomym problemu  i robiąc coś wspólnie, jesteśmy w stanie zmienić  nasze miejsce w przyjazne dla życia.

W finale spektaklu postacie dzieci budzą z odrętwienia, bezradności i bierności,  kręcących się  niejako w chocholim tańcu obywateli i ich prezydenta słowami: „Don’t wait for Dratewka the shoemaker, he will not solve the problem for you.  We should do it TOGETHER. It is is OUR LIFE!!!  Don’t be so helpless, don’t give up!!!”  Nie czekajmy na szewczyka Dratewkę, który w legendzie uratował miasto pokonując  smoka, lecz weźmy sprawę we własne ręce i  RAZEM  pokonajmy problem smogu, nie poddajmy się, bo przecież chodzi o NASZE  ZDROWIE I ŻYCIE.

 

Anna Brudkiewicz