Polskie godłolibrus
Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Uroczyście pożegnaliśmy się ze szkołą dnia 23 czerwca 2017r. Podczas akademii zorganizowanej z tej okazji Pani Dyrektor Beata Kęder, występując po raz ostatni w roli dyrektora gimnazjum, wygłosiła wzruszające przemówienie, w którym przypomniała historię powstania i tworzenia naszej szkoły.  Wspomniała jej największe sukcesy oraz podziękowała wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że dzisiaj możemy być dumni z naszych osiągnięć – wicedyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkoły, wszystkim sponsorom i przyjaciołom gimnazjum, a przede wszystkim naszej wspaniałej młodzieży.

Następnie zostały rozdane nagrody za najwyższe wyniki w nauce oraz osiągnięcia we wszelkiego rodzaju konkursach, do których uczniowie przystępowali w ciągu całego roku szkolnego. Zaproszeni na uroczystość rodzice odebrali z rąk pani dyrektor listy gratulacyjne lub podziękowania za pracę na rzecz szkoły. Specjalne podziękowania w imieniu nas wszystkich otrzymała z rąk dyrektora Pani Joanna Dulska - wieloletnia Przewodnicząca Rady Rodziców, osoba, która poświęciła naszej szkole dużo swojej energii i czasu, zawsze chętna i gotowa do współpracy i wspierania uczniów i nauczycieli.

W dalszej części akademii tradycyjnie i zgodnie z ukształtowanym przez lata ceremoniałem nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły w ręce nowego pocztu sztandarowego. Pomimo tego, że Gimnazjum im. Jana Matejki przestaje od września istnieć, sztandar będzie jeszcze służył przez dwa lata wygasającym klasom gimnazjalnym. Po tej smutnej i jakże wymownej chwili wszyscy rozeszli się do klas na ostatnie przedwakacyjne spotkania z wychowawcami.