Polskie godłolibrus
Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Dnia 4 września podczas uroczystego apelu pani dyrektor Marta Dudek dokonała otwarcia nowego roku szkolnego 2017/2018.

W uroczystości uczestniczyli uczniowie drugich i trzecich klas gimnazjalnych oraz klasy szóste i siódme szkoły podstawowej. Na skutek wprowadzanej reformy edukacji od tego roku szkolnego nastąpiło połączenie obu szkól i staliśmy się częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie, którym kieruje dyrektor Marta Dudek. Tak więc po wakacjach nastąpiły wielkie zmiany.

Pani dyrektor Dudek w krótkim przemówieniu zwróciła się do zebranych uczniów i nauczycieli, życząc wszystkim owocnego i pełnego sukcesów roku szkolnego. Przedstawiła również nowych nauczycieli i wychowawców poszczególnych klas. Następnie zostały wręczone decyzje o przyznaniu stypendiów uczniom, którzy w ubiegłym roku uzyskali najwyższe wyniki w nauce. 

Miłym i wzruszającym akcentem było odczytanie przez przedstawicielkę Urzędu Gminy pisma od pani Wójt Elżbiety Burtan, skierowanego do byłej dyrektorki Gimnazjum im. Jana Matejki pani Beaty Kęder, w którym znalazły się słowa uznania i podziękowania za wieloletnią, pełną oddania i poświęcenia pracę na rzecz rozwoju gimnazjum, za przyczynienie się do jego wielkich sukcesów i wysokiego poziomu nauczania.  

Po inauguracji wszyscy uczniowie pod opieką wychowawców udali się do swoich klas, gdzie otrzymali plan lekcji oraz pierwsze wskazówki dotyczące zachowania i regulaminu gimnazjum.