Polskie godłolibrus
Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

Szkoła Dydaktyki Matematyki w Zabierzowie

Szkoła Dydaktyki Matematyki w Zabierzowie

15 września bieżącego roku w Szkole Podstawowej w Zabierzowie przy ulicy Kolejowej 15 (w dawnym budynku gimnazjum) odbyły się warsztaty dla nauczycieli matematyki, którzy brali udział w XXVIII Szkole Dydaktyki Matematyki.

Organizatorem tegorocznej konferencji był Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, z którym owocnie współpracowaliśmy jeszcze jako gimnazjum i realizowaliśmy wspólnie projekt pn. Uniwersytet Młodych Wynalazców.

        Podczas konferencji rozważane były różnorodne tematy, w tym między innymi: rozwijanie różnych aktywności matematycznych, zastosowanie technologii informacyjnej w nauczaniu i uczeniu się matematyki, nauczanie pozaszkolne, przegląd nowych form i metod nauczania matematyki, sposób kształcenia nauczycieli oraz nauczanie matematyki w innych krajach.

Cieszymy się zatem bardzo, że nauczyciele (nie tylko matematyki) oraz uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć w tak ważnym i doniosłym spotkaniu. Tym bardziej jest nam miło, że w dniu konferencji prelegentami byli uczniowie naszej szkoły, którzy przygotowali swoje wystąpienia pod opieką pań Doroty Baniak i Anny Ochel. Po warsztatach odbyła się dyskusja zgromadzonych nauczycieli z uczniami uczestniczącymi w zajęciach koła matematycznego. W sobotę 16 września 2017 na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, również nasi absolwenci prezentowali  bardzo ciekawe projekty matematyczne wykonane jeszcze w gimnazjum.

Anna Ochel