Polskie godłolibrus
Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

Plan dnia świetlicy szkolnej:

Plan dnia  świetlicy szkolnej:

7.30 – 9.30:

 • przygotowanie się do zajęć,
 • odrabianie zadań,
 • powtarzanie materiału,
 • pomoc w nauce.

9.30 – 16.15:

 • zajęcia organizowane w ramach      
 • pracy świetlicy,
 • zajęcia własne uczniów
 • (czytanie książek, odrabianie
 • zadań, nauka własna,
 • odpoczynek, relaks),
 • organizacja czasu wolnego,
 • (gry i zabawy oraz zajęcia
 • rozwijające zainteresowania)
 • pomoc w nauce dla chętnych.