Polskie godłolibrus
Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

CO NASI UCZNIOWIE WIEDZĄ O SMOGU?

CO NASI UCZNIOWIE WIEDZĄ O SMOGU?

Na przełomie października i listopada br. w wybranych klasach gimnazjalnych w Zabierzowie przeprowadzone zostały ankiety na temat zanieczyszczenia powietrza. Jest to część projektu społecznego SMOG STOP, realizowanego przez naszych absolwentów, a obecnie uczniów II LO w Krakowie - Andrzeja Szablewskiego i Radosława Peszkowskiego.

W ankietach znalazły się między innymi pytania o jakość powietrza, spalanie śmieci, czy udział w warsztatach, których tematyką był smog. Zostały one przeprowadzone również w innych szkołach na terenie gminy Zabierzów. Należy zaznaczyć, że uczniowie zabierzowskich klas gimnazjalnych wypadli najlepiej, jednakże wyniki ankiet pokazują, że są zagadnienia, które warto jeszcze dokładniej omówić. Badaniami objęto 142 uczniów z klas 2a, 2b, 2c, 3a, 3b oraz 3c. A oto ich wyniki:

Pytanie 1. Jakie jest główne źródło ogrzewania w Twoim domu?

Najwięcej osób zadeklarowało, że ich domy są ogrzewane przede wszystkim gazem – 43%. Ogrzewanie domów paliwami mniej ekologicznymi (węgiel, drewno, ekogroszek) zadeklarowało 36% ankietowanych. Aż 13% osób nie wie czym ogrzewane są ich domy.

Pytanie 2. Czy uważasz, że zanieczyszczenie powietrza ma wpływ na zdrowie Twoje i Twojej rodziny?

W tej kwestii wśród większości ankietowanych była zgoda. Uczniowie uważają, że zanieczyszczenie powietrza jest szkodliwe dla ludzi (85%), choć aż 9% nie ma zdania, a 6% uważa, że jest to nieprawda.

Pytanie 3. Czy uważasz, że w Twoim otoczeniu spalane są śmieci?

Aż 65% osób uważa, że tak! Jedynie 13% ankietowanych uważa, że śmieci nie są spalane w ich okolicy. Nieco ponad 20% uczniów nie wie, czy do takich sytuacji dochodzi.

Pytanie 4. Co według Ciebie przede wszystkim powoduje zanieczyszczenie powietrza w Twoim otoczeniu?

Aż 25% osób uważa, zgodnie z prawdą, że to kotły domowe są największym źródłem smogu. Taką samą popularnością cieszą się samochody z wynikiem również 25% głosów. Elektrownie i przemysł otrzymały 11% głosów. Dokładnie 15% ankietowanych nie wie, co może być główną przyczyną złej jakości powietrza w ich okolicy.

Pytanie 5. Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś/aś w warsztatach, których tematyką było zanieczyszczenie powietrza?

Na to pytanie padały różne odpowiedzi, nawet w obrębie tych samych klas. Ostatecznie okazuje się, że 59% uczniów uczestniczyło w warsztatach poświęconych tematyce smogu. Z kolei 41% uczniów nie brało nigdy udziału w takich zajęciach.

Pytanie 6. Jak oceniasz jakość powietrza w Twojej okolicy?

Pytanie ostatnie, ale chyba najważniejsze, gdyż pokazuje świadomość uczniów na temat problemu w naszej gminie jakim jest smog. A raczej niestety brak tej świadomości. Ponad 50% uznało, że jakość powietrza w naszej gminie jest dobra lub bardzo dobra. Tylko 32% uznało, że powietrze jest złe, a jedynie 6% ma krytyczne zdanie na ten temat i uważa, że jakość powietrza jest bardzo zła. Brak wiedzy o smogu zaznaczyło aż 10% ankietowanych.

Wyniki ankiet z całej gminy oraz wiele innych ciekawych informacji można przeczytać na Facebook’u, na stronie projektu społecznego SMOG STOP  https://www.facebook.com/SmogStopSmog/