Polskie godłolibrus
Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

Nasza wizytówka

Gimnazjum im. Jana Matejki jest gminną szkołą obwodową, do której uczęszcza młodzież z terenu Zabierzowa oraz innych miejscowości, należących do naszego obwodu szkolnego, takich jak: Bolechowice, Kobylany, Karniowice, Kochanów, Kleszczów, Więckowice i Zelków.  W chwili obecnej mamy 15 klas, w których uczy się ogółem około 400 uczniów.

Atuty naszej szkoły to:

 • jednozmianowy system nauki
 • nowoczesny budynek z basenem i halą sportową
 • w pełni wyposażone sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe
 • dziennik elektroniczny
 • 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
 • biblioteka z bogatym księgozbiorem, czytelnią i centrum multimedialnym
 • Szkolny Ośrodek Kariery, w którym doradca zawodowy służy uczniom radą i pomocą w wyborze dalszej drogi kształcenia i zawodu
 • możliwość wykupienia dowożonych obiadów (catering)
 • opieka pedagogów szkolnych
 • opieka medyczna
 • monitoring wewnętrzny i wysoki poziom bezpieczeństwa – od 2007 r. posiadamy certyfikat "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo
 • współpraca ze szkołą w USA i dwa zrealizowane już projekty Comenius
 • współpraca z uczelniami krakowskimi UJ i UP
 • posiadany przez nas tytuł ”Małopolska Szkoła z Pasją”
 • zdobyty w 2013 r. tytuł ”Szkoły Odkrywców Talentów”
 • wysokie i rosnące z roku na rok wyniki egzaminów gimnazjalnych
 • duża liczba laureatów i finalistów w konkursach przedmiotowych i sportowych na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim.

 

Uczniom oferujemy:

 • naukę w klasach profilowanych, realizujących programy autorskie (m. in. klasa z poszerzonym programem nauczania języków obcych „Świat bez barier”, klasa z innowacją  „Matematyka interaktywnie”, klasa z innowacją „Film, teatr i pogranicza kultury”)
 • naukę dwóch nowożytnych języków obcych (angielski i niemiecki) w grupach wg stopnia zaawansowania, liczących do 15 osób 
 • podział wszystkich klas na grupy zajęciowe na informatyce
 • bogatą ofertę kół zainteresowań
 • uczestnictwo w projektach naukowych i międzynarodowych
 • udział młodzieży w wymianach międzynarodowych ze szkołami europejskimi oraz z USA
 • stypendia motywacyjne dla uczniów z  wysokimi wynikami nauczania  lub osiągnięciami sportowymi
 • wspomaganie wszystkich uczniów, a szczególnie tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • dowóz specjalnym autokarem lub korzystanie z opłacanych przez gminę biletów na autobusy linii podmiejskich.

Nasze gimnazjum jest otwarte na współpracę z innymi szkołami oraz uczelniami. W 2015r. zostaliśmy objęci patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracujemy też z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Ponadto rozwijamy kontakty ze szkołami zagranicznymi. W poprzednich latach uczestniczyliśmy dwukrotnie w programie Comenius i organizowaliśmy wymiany międzynarodowe. Za projekt zrealizowany przez nas w latach 2008-2010 otrzymaliśmy wyróżnienie od Narodowej Agencji Programu Comenius, przy czym projekt ten uznany został za wzorcowy i ma status dobrej praktyki. Pogłębiając współpracę gmin partnerskich Zabierzów – Camas/USA, prowadzimy także wymiany młodzieżowe z tamtejszą szkołą.

 

 

Ostatnio w aktualnościach

» 2016/2017

» 2015/2016

» 2014 / 2015