Polskie godłolibrus
Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W GIMNAZJUM IM. JANA MATEJKI W ZABIERZOWIE

 

1.Każdego ucznia obowiązuje zmiana obuwia ( buty oraz odzież wierzchnią zostawiamy w szatni.)

2. W świetlicy mówimy półgłosem, nie krzyczymy , nie biegamy.

3. Wszyscy damy o porządek i estetyczny wygląd świetlicy.

4. Szanujemy sprzęt świetlicowy, oszczędnie gospodarujemy materiałami plastycznymi.

5. Uczniowie i ich rodzicie/ opiekunowie prawni odpowiadają materialnie za zniszczony sprzęt świetlicowy.

6. Uczniowie nie mogą wychodzić poza tren świetlicy bez zezwolenia nauczyciela.

7. Zabrania się siadania na parapetach i stolikach.

8. Staramy się samodzielnie pracować,  starannie i sumiennie odrabiamy zadania domowe.

9. Podczas gry w tenisa stołowego nie spożywamy posiłków, nie biegamy

wokół stołu. (Ze względów bezpieczeństwa, przy stole w trakcie gry mogą znajdować się maksymalnie 4 osoby).

10. Uczestnik zajęć świetlicowych nie ma ocen niedostatecznych, umie efektywnie organizować swój czas wolny.

11. Każdy uczestnik zajęć świetlicowych dba o czystość osobistą i estetyczny wygląd.

12. Odnosimy się do siebie z szacunkiem , pomagamy młodszym kolegom.

13. Dbamy o kulturę słowa, jesteśmy uprzejmi dla wszystkich, pamiętamy o zwrotach grzecznościowych.

 

KAŻDY UCZEŃ MA OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA REGULAMINU POD KARĄ OKREŚLONĄ PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY, GODNĄ Z KARTĄ PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA.